Home ] Anestézia ] English version ] Wersia polska ] PONUKA ] PONUKA II ] Gynekológia ] Plasticka chirurgia Medicor ] Plastic surgery ] Plastická chirurgia Veľká ] [ Srobarov ustav ] Stomatologia ] ORL ] GASTRO ] Linky ] FAQ ] Naszi wspolpracowniki ] CME ] Site map ] Fotogalerie ]

 

 

 

Detská jednodňová chirurgia

 

Vašim deťom poskytne celkové znecitlivenie na Oddelení jednodňovej chirurgie Šrobárovho ústavu detskej tuberkulózy a respiračných chorôb v Dolnom Smokovci.

Operatéri sú renomovaní odborníci vo svojich odboroch, chirurgovia, detskí chirurgovia a otorhinolaryngológ:

Doc. MUDr. Dalibor Murgaš, PhD, zástupca prednostu "Kliniky detskej chirurgie" Univerzitnej nemocnice, Martin a hlavný odborník MZ SR pre detskú chirurgiu.

a ďalší chirurgovia z Univerzitnej nemocnice v Martine.

MUDr. Gabika Bugová, PhD, odborná lekárka - otorhinolaryngologička, Kliniky ORL" Univerzitnej nemocnice, Martin .

Oddelenie jednodňovej chirurgie je zamerané prioritne na jednodňovú chirurgiu v detskom veku. Všetky indikované operácie sú vykonávané v celkovej anestézii pod dohľadom skúseného anestéziologického tímu s použitím špičkovej anestéziologickej techniky a moderných liekov.

Postup, ako sa prihlásiť na ošetrenie:

Pacienti a rodičia sa môžu, po predošlých konzultáciách s detský obvodným lekárom, alebo chirurgom hlásiť  na  "Chirurgickej ambulancii pre deti a dorast", Šrobárovho ústavu. Krční pacienti na ORL ambulancii Šrobárovho ústavu.

Kontakt:   Šrobárov ústav detskej TaRCH n. o., 059 81 Dolný Smokovec, Vysoké Tatry

email: sekretar@sudtarch.s,   Telefonický kontakt - telefónna ústredňa: 052 4412 111

Pri pochybnostiach ohľadne indikácie, organizácie, potrebných vyšetreniach kontaktujte anestéziológa, Dr. Stankoviča - Mo 0905 321 575

Informačný leták o jednodňovej chirurgii ústavu - tu sa dozviete všetko o problematike jednodňovej chirurgie.

 

Anaesthesia safety for all...