Home ] Anestézia ] English version ] Wersia polska ] PONUKA ] PONUKA II ] Gynekológia ] Plasticka chirurgia Medicor ] Plastic surgery ] Plastická chirurgia Veľká ] Srobarov ustav ] Stomatologia ] ORL ] GASTRO ] Linky ] FAQ ] Naszi wspolpracowniki ] [ CME ] Site map ] Fotogalerie ]

 

 

 

Sústavné vzdelávanieginekologia

 

 Vitajte. Týmito stránkami chceme prispieť k sústavnému vzdelávaniu zdravotníckych pracovníkov "CME" odboroch - Ošetrovateľstvo

( veľa našich sestier študuje ),  a z odboru Anestézia a intenzívna medicína. Nájdete tu predovšetkým aktuálne témy bakalárskeho štúdia v odbore ošetrovateľstvo zdravotných sestier a články venované problematike ambulantnej anestézie a jednodňovej chirurgie, zamerané tiež na novinky a legislatívne zmeny v odbore.

 

Ošetrovateľstvo

Témy našich príspevkov budú od našich  i externých autorov, vyberané podľa požiadaviek  a študijných plánov vysokých škôl, na ktorých sa ošetrovateľstvo vyučuje. Niektoré články heslovite vymedzujú problematiku predmetu podľa prednášok vysokoškolských pedagógov. Uverejnené sú formou poznámok na rýchle heslovité zopakovanie, iné už spracoval niekto z vašich spolužiakov. Pokúsime sa získať i plné texty vydarených seminárnych prác.

Texty, u ktorých to autori dovolia si môžete kopírovať, ostatné sú len na čítanie. Stránka bude priebežne aktualizovaná.

 

Vyšetrenia pred plánovanou operáciou

Súbor vyšetrení je viac menej záväzný pre naše pracovisko, aj keď výberom parametrov na základe odporúčaní odborných anestéziologických spoločností, má asi všeobecnú platnosť. Pre nás bude ale platiť naďalej: Mladý zdravý pacient, nezávažný výkon bez otvárania telesných dutín, trvanie do 30 minút, negatívna anamnéza a fyzikálne vyšetrenie = žiadne nové laboratórne vyšetrenia. Sme presvedčení, že alibistickým, nekritickým požadovaním stále nových vyšetrení v krátkych časových intervaloch sa predovšetkým pripravujeme o prostriedky, ktoré by zdravotníctvo mohlo využiť na užitočnejšie veci, napríklad na koronárnu starostlivosť, šikanujeme pacientov a trápime malé deti.

 

Anestézia a intenzívna medicína

 

Inhalačné anestetiká

  • Sevoran - základné informácie a návod na použitie

Anestéziologické prístroje:

Lymská borrelióza

Tému zaraďujeme preto, lebo patrí medzi oblasti s mnohými bielymi miestami a choroby, ktorú nevedia naši lekári liečiť. Donedávna bol problém nájsť sofistikovaný článok v reči zrozumiteľnej väčšine a boli sme odkázaní na zahraničné zdroje. Vestník MZ SR z r. 2009, z dielne Dr. Rašiho nevyužíva dokonca ani na Slovensku dostupné zdroje vyšetrení a skúseností z liečbou. Odporučenia vestníka sa neopierajú o uznávané a platné poznatky o tejto chorobe. ( Napríklad marker CD 57, lymfocytov skupiny NK, ktoré robí bežne na prietokovej cytometrii biochemické laboratórium v Žiline. ) Výhodou žilinského pracoviska je, že má filiálky v Martine, Považskej Bystrici, L. Hrádku, Poprade, Kysuckom Novom  Meste. Z týchto pracovísk existuje pravidelný zvoz materiálu čo zvyšuje dostupnosť vyšetrenia na Východnom a Strednom Slovensku. Personál laboratória je príjemný a ochotný, ochotne komunikuje s lekárom i pacientom mailom či telefonicky.

 

 

 

anatómia:

patologická anatómia

patologická fyziológia

 

mikrobiológia

farmakológia

 

fyziológia

biochémia  

biofyzika       

ekonomika v ošetrovateľstve

biológia 

genetika

etika

ošetrovateľstvo

Gynekológia