Home ] [ Anestézia ] English version ] Wersia polska ] PONUKA ] PONUKA II ] Gynekológia ] Plasticka chirurgia Medicor ] Plastic surgery ] Plastická chirurgia Veľká ] Srobarov ustav ] Stomatologia ] ORL ] GASTRO ] Linky ] FAQ ] Naszi wspolpracowniki ] CME ] Site map ] Fotogalerie ]

 

 

 

 Anestézia

 

Predmetom činnosti nášho zdravotníckeho zariadenia je celkové znecitlivenie, celková anestézia, v neštátnych i štátnych zdravotníckych zariadeniach. Celková anestézia umožňuje pacientom bez bolesti a zbytočného stresu absolvovať rozličné chirurgické zákroky, operácie i bolestivé vyšetrenia. Naše zdravotnícke zariadenie poskytuje ošetrenie pacientom na iných chirurgických i nechirurgických pracoviskách, na základe zmluvy s pacientom. V zmluve  sa obe strany dohodnú na obojstranne výhodných podmienkach, ktoré zaručujú zdarný a bezproblémový priebeh ošetrenia, anestézie i pooperačného obdobia.

Celkové anestézie podávané v Šrobárovom ústave na detskej jednodňovej chirurgii a krčnej jednodňovej chirurgii sú uhrádzané zo zdravotného poistenia.

 

V odborných činnostiach nás zastupujú:

 

                       MUDr. Ján Stankovič,       odborný lekár – anestéziológ

                   Bc. Zuzana Melikantová - sestra - špecialistka z odboru anestézie a intenzívnej medicíny

 

Našim pacientom poskytneme:

 

  1. Kvalifikované predoperačné vyšetrenie a posúdenie nálezov, doplnkových vyšetrení ako i nutnosť a užitočnosť ďalších predoperačných vyšetrení.
  2. Optimálnu predoperačnú prípravu.
  3. Bezpečnú anestéziu vedenú skúseným a vzdelaným odborníkom  pri všetkých typoch operácií a vyšetrení.
  4. Dôsledné pooperačné sledovanie a liečbu pooperačnej bolesti.
  5. Kvalifikované usmernenie pacienta v domácej pooperačnej starostlivosti.

 

Zárukou kvality našej práce je kvalitné personálne obsadenie druhoatestovaným odborníkom - anestéziológom, kvalifikovanou sestrou špecialistkou z anestézie a intenzívnej medicíny a moderné prístrojové vybavenie.

 

Vyšetrenia pred plánovanou operáciou

Skrátený cenník anestéziologickch výkonov

Pokyny pre pacientov pre ošetrením v celkovom znecitlivení

Pokyny pre rodičov detí po ošetrení v celkovom znecitlivení

Dotazník pred ošetrením v celkovom znecitlivení vo formáte Doc   a    PDF

Informovaný súhlas

 

Kontakt::

Anestézia spol. s r. o.

tel. +421524565053,

mobil: +421905321575, +421905348998

mail to:     anesteza@anesteza.sk

  

NAJ.sk

Anaesthesia safety for all...